Woordjes stampen, toetsweken en oersaaie blokuren wiskunde op de maandagochtend. Saaie docenten die saaie lessen geven uit saaie boeken. Ondertussen zit je uit te rekenen hoeveel dagen je nog moet overleven tot de zomervakantie. We kennen het allemaal: de middelbare school.

Echter kan het ook anders. Een school zonder vakken, toetsen of cijfers klinkt paradoxaal, maar voor de leerlingen van Xplore Agora in Amsterdam Noord is het de normaalste zaak van de wereld. Op deze school richten de leerlingen hun eigen agenda in en bepalen ze zelf wat ze leren. Ik sprak met eerstejaars leerlingen Benthe en Pjotr over hun ervaring op school, en hoe zij de toekomst voor zich zien.

“Ik had in groep acht nooit zin in school,” vertelt Benthe. “Maar nu zit ik elke dag zo vroeg mogelijk in de bus.” Leerlingen op het Agora Xplore kiezen hun eigen starttijd. Tussen acht en tien uur ’s ochtends mogen ze beginnen. Om tien uur is er een dagstart, een meeting met de hele klas om te bespreken wat iedereens plannen zijn voor de dag. Iedere leerling werkt aan de challenges die hij of zij voor zichzelf heeft verzonnen. Dat kan van alles zijn. Pjotr is het afgelopen halfjaar bezig geweest met film, milieu en presentaties geven. Ook Benthe presenteert vaak, heeft met de 3D-printer gewerkt en is momenteel bezig met een boek. Een andere leerling is geïnteresseerd in tekenen en wilde meer weten over Tsjernobyl. Het resultaat: een strip over de kernramp. The sky is the limit.

Het is de bedoeling dat scholieren zelf een planning maken en zelfstandig werken. Wel zijn er coaches aanwezig om te begeleiden en de leerlingen te motiveren. Ook is deze coach het aanspreekpunt voor ouders. Er zijn veel evaluatiemomenten tussen de coach en de leerling en/of ouders om te praten over de vooruitgang die de leerling de afgelopen periode heeft geboekt. Deze dienen als een soort rapport, want aan cijfers doet het Xplore Agora niet.

In plaats van dat de leerlingen ieder uur van lokaal wisselen heeft iedereen een eigen vaste werkplek en zijn er aparte ruimtes om in stilte te werken, te overleggen of praktisch aan de slag te gaan. Ook is er na de lunch een halfuur stiltetijd waarin de leerling zelf mag bepalen wat hij of zij doet. “Ik ga soms even slapen,” lacht Benthe. “Maar vaak teken ik ook.”

Uiteindelijk zullen Benthe en Pjotr van school gaan met hetzelfde diploma als andere middelbare scholieren. De school legt in de eerste jaren de basis door de leerlingen te laten ontdekken hoe zij het beste kunnen leren en plannen. In de bovenbouw worden vakdocenten ingeschakeld om de leerlingen klaar te stomen voor het eindexamen.

Examen doen is dan de volgende challenge. Dat blijkt een tegenvaller te zijn als we luisteren naar een artikel van NOS uit 2018 waarin werd gesproken met Mick, die dat jaar examen deed. Hij was geslaagd voor zijn vmbo-diploma, maar “waar mensen in het normale onderwijs vier jaar over doen, moesten wij opeens in één jaar doen. Dat is niet prettig. Ze zouden de examenstof bijvoorbeeld al in challanges aan bod kunnen laten komen.”

De slagingspercentages van Agoraleerlingen kunnen schrikwekkend overkomen: 67% in 2019. Ter vergelijking, het Don Bosco College in Volendam scoorde datzelfde jaar 97%. Echter vallen deze percentages amper te vergelijken. Tussen de Agoriaanse examenkandidaten zaten namelijk ook leerlingen die waren opgestroomd en dus een jaar ‘te vroeg’ examen deden, terwijl de 97% van het Don Bosco ook zittenblijvers meetelt. Volgens Jan Fasen, voorzitter van de Vereniging Agora Onderwijs, zal 87,5% van de leerlingen zonder tijdsverlies slagen. En dat is 3,5 procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Uiteraard waren ook de deuren van het Xplore Agora tijdelijk gesloten door corona. Hoe was dat? Pjotr: “Ik ben blij dat we nu weer naar school mogen, want ik begon wel een beetje motivatie te verliezen.” Ook Benthe vond het lastig om thuis met ‘schooldingen’ bezig te zijn. “Het voelde toch een beetje als huiswerk maken, en daarvoor kon ik ook naar een normale school, haha.”

De twee scholieren weten nog niet wat ze na de middelbare school willen gaan doen. Aan de vraag of deze school hen goed klaarstoomt voor een vervolgstudie twijfelen ze niet. “Ik denk dat deze school ons goed voorbereidt op de echte wereld. We leren in ieder geval meer dan op een normale school,” meent Pjotr. Ook Benthe ziet het positief in. “Ik weet nu: als ik mijn best doe, dan kom ik er wel.”

Bronnen

Don Bosco College. (z.d.). Examenresultaten. https:// donboscocollege.com/ons-onderwijs/wat-wij-willen-bereiken/examenresultaten/. Geraadpleegd op 2 april 2021.

Fasen, J. (2019, 28 juni). Examenuitslag van de tweede groep Agoraleerlingen. Blog. http://janfasen.nl/2019/06/28/de-examenuitslag-van-de-tweede-groep-agoraleerlingen/. Geraadpleegd op 2 april 2021.

NOS. (2018, 14 juni). Eerste leerlingen Agora-school geslaagd: “Wij waren de proefkonijnen”. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2236464-eerste-leerlingen-agora-school- geslaagd-wij-waren-de-proefkonijnen.html. Geraadpleegd op 2 april 2021.

Xplore Agora Amsterdam. (z.d.). Xplore Agora Amsterdam. https://www.xplore.nl. Geraadpleegd op 30 maart 2021.

1 Shares:
You May Also Like
Stem op een jongere!
Lees verhaal

Stem op een jongere!

Op dit moment worden jongeren helaas niet genoeg vertegenwoordigd in de gemeenteraden in het land. Wanneer de gemeenteraad een representatieve afspiegeling is van de bevolking, wordt niemand in de raadsvergaderingen vergeten en worden de belangen van iedereen vertegenwoordigd en behartigd.